Hồ Sơ Cá Nhân

♡ Họ và tên: Tran thiện
♡ Sống tại: Việt Nam
♡ Giới tính: Chọn
♡ Độ tuổi: 33 TUỔI
♡ Số Phone: 0399100✯✯✯ Xem Số
♡ Chiều cao: 170 CM
♡ Học vấn: KHÔNG QUAN TRỌNG
♡ Nghề nghiệp: Chọn
♡ Thu nhập: Chọn
♡ Hôn nhân: LY DỊ
♡ Con cái: ĐÃ CÓ (KHÔNG SỐNG CÙNG)
♡ Chỗ ở: Chọn
♡ Mục tiêu: Chọn
♡ Trạng thái: Chọn
♡ Hình thức: GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN
Đăng ký hồ sơ