Hồ Sơ Cá Nhân

♡ Họ và tên: NGUYÊN MIN
♡ Sống tại: Khánh Hòa
♡ Giới tính: LES
♡ Độ tuổi: 27 TUỔI
♡ Số Phone: 0389833✯✯✯ Xem Số
♡ Chiều cao: 160 CM
♡ Học vấn: Chọn
♡ Nghề nghiệp: Chọn
♡ Thu nhập: CHƯA XÁC ĐỊNH
♡ Hôn nhân: ĐỘC THÂN
♡ Con cái: CHƯA CÓ
♡ Chỗ ở: Chọn
♡ Mục tiêu: TÌM NGƯỜI YÊU
♡ Trạng thái: Chọn
♡ Hình thức: HẸN GẶP & GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN
♡ Giới thiệu: Tính cách hiền dễ nghe dễ bao
♡ Muốn tìm: LES 30 đến 33 tuổi, chiều cao bất kỳ, học vấn bất kỳ, nghề nghiệp không quan trọng, thu nhập bất kỳ, ,
Tìm bạn Les Khánh Hòa, Tìm người yêu Khánh Hòa Đăng ký hồ sơ