Nội Quy

Để trang web này được đàn hoàng và đúng đắn, chúng tôi xin được phép lập ra nội quy như sau:

1. Hình Ảnh: Trang web sẽ kiểm duyệt tất cả hình ảnh đưa lên trên hồ sơ của thành viên, thành viên có thể xem hình ảnh của mình ngay sau khi đưa lên, những người khác không xem được nếu hình chưa được kiểm duyệt. Những hình dưới đây sẽ không được chấp nhận:

a. Hình trần truồng (Không có áo hoặc quần) .
b. Hình có tính cách gợi dục hoặc gây kích động bạo lực (Lè lưỡi, dấu hiệu tay, dấu trên tay, mình . . .)
c. Hình có quảng cáo hoặc tên trang web hay địa chỉ email .
d. Hình Hoa quả, cây cỏ, xe, nhà, vật dụng, vàng bạc (Nói chung là không phải hình của bạn). Hình có tính cách chính trị, hoặc ủng hộ đảng phái, tôn giáo.
e. Hình trẻ em hoặc người dưới 18 tuổi .
Xin chỉ đăng hình của bạn với mục đích tìm người yêu.

2. Hồ sơ: Trang web sẽ kiểm duyệt tất cả hồ sơ mới đăng hoặc mới sửa và viết lại.

Trang web chỉ chấp nhận hồ sơ đăng lên với mục đính tìm người yêu, tìm bạn bốn phương. Xin đừng đùa giỡn, chửi thề, nói tục hay dùng dịch vụ này để quảng cáo thương nghiệp tư nhân.
Chúng tôi xin phép từ chối những hồ sơ không có mục đích tìm bạn hoặc những hồ sơ không đúng nội quy.

Trang web xin giữ chủ quyền những hồ sơ, hình ảnh, chữ viết đã đăng lên trong trang web này.

Những nội dung đăng lên của bạn sẽ nằm trong quyền quản lý của website.