Hồ Sơ Cá Nhân

♡ Họ và tên: Nguyễn tuệ nhi
♡ Sống tại: Việt Nam
♡ Giới tính: LES
♡ Độ tuổi: 24 TUỔI
♡ Số Phone: 0911388✯✯✯ Xem Số
♡ Chiều cao: 160 CM
♡ Học vấn: Chọn
♡ Nghề nghiệp: Chọn
♡ Thu nhập: Chọn
♡ Hôn nhân: Chọn
♡ Con cái: Chọn
♡ Chỗ ở: Chọn
♡ Mục tiêu: Chọn
♡ Trạng thái: Chọn
♡ Hình thức: HẸN GẶP & GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN
♡ Giới thiệu: Chưa xác định
Đăng ký hồ sơ