Hồ Sơ Cá Nhân

♡ Họ và tên: Chưa Khai
♡ Sống tại: An Giang
♡ Giới tính: LES
♡ Độ tuổi: 31 TUỔI
♡ Số Phone: 0966877✯✯✯ Xem Số
♡ Chiều cao: < 155 CM
♡ Học vấn: Chọn
♡ Nghề nghiệp: Chọn
♡ Thu nhập: Chọn
♡ Hôn nhân: ĐỘC THÂN
♡ Con cái: Chọn
♡ Chỗ ở: Chọn
♡ Mục tiêu: TÌM NGƯỜI YÊU
♡ Trạng thái: NGHIÊM TÚC
♡ Hình thức: HẸN GẶP & GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN
♡ Giới thiệu: sbm
♡ Muốn tìm: fem.... 18 đến 30 tuổi, chiều cao bất kỳ, học vấn bất kỳ, nghề nghiệp không quan trọng, thu nhập bất kỳ, đang độc thân, đang muốn tìm người yêu
Tìm bạn Les An Giang, Tìm người yêu An Giang Đăng ký hồ sơ