Hồ Sơ Cá Nhân

♡ Họ và tên: Diễm kièu
♡ Sống tại: Việt Nam
♡ Giới tính: NỮ GIỚI
♡ Độ tuổi: 0 TUỔI
♡ Số Phone: 0942755✯✯✯ Xem Số
♡ Chiều cao: Chọn
♡ Học vấn: Chọn
♡ Nghề nghiệp: Chọn
♡ Thu nhập: Chọn
♡ Hôn nhân: LY DỊ
♡ Con cái: Chọn
♡ Chỗ ở: CÓ NHÀ RIÊNG
♡ Mục tiêu: Chọn
♡ Trạng thái: Chọn
♡ Hình thức: HẸN GẶP & GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN
♡ Giới thiệu: Doc than
Đăng ký hồ sơ